بایگانی برچسب

نگارش علمي

ده دستور براي نگارش علمي و جذاب

بهتر است قبل از شروع به نوشتن، در مورد پيام موضوع تأمل شود. حتي بهتر است پيش از نوشتن عنوان مقاله، راجع به نتايج مقاله نيز انديشيده شود. در حقیقت در يك نوشتار بايد حداقل به يك پرسش اصلي پاسخ داد. بهترين و مطمئن‌ترين كار براي جلب توجه…