بایگانی برچسب

هایپرمِدیا

فرا رسانه

اصطلاح فرارسانه برابر نهاده کلمه هایپرمِدیا ست. "هایپر" پیشوندی است با ریشه یونانی به معنی ماورا، مافوق، و یا فوق‌العاده از لحاظ اندازه یا کیفیت. "مدیا" صورت جمع "مدیویم" است به معنای میانجی، واسط، یا چیزی که از طریق آن چیز دیگری به…