بایگانی برچسب

هوشنگ عباسی

فصلنامه گيلان ما

گیلان ما فصلنامه سیاسی- ادبی- فرهنگی مؤسس: شادروان حاج علی فائق/ تأسیس: 1328 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر محمدعلی فائق سردبیر: دکتر غلامحسن مهدی‌زاده شورای دبیران: احمد اداره‌چی گیلانی، مهران برزگر ماچیانی، افشین پرتو، هوشنگ…