بایگانی برچسب

هوش هیجانی

فصلنامه زن و جامعه

مقالات پر بازدید بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی در زنان و مردان در شرف طلاق و سازگار تحلیلی جامعه‌مدار از سیاست اصلاح و درمان محکومان (زن و مرد) و روش‌های آن بررسی رابطه بین الگوی رفتار جنسی و سازگاری زوجی زنان با…

رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی

نویسنده علی مشهدی استادیار روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد چکیده ظریه‌ها و پژوهش‌های اخیر به بررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی پرداخته‌اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی…