بایگانی برچسب

وجود خدا

مدعیات الهیات

الف) وجود خدا در اثر طنزآمیز دابلیو. اچ. مالوک، جمهورى نوین، که اولین‏بار در دهه هفتاد قرن نوزدهم، به هنگام اوج تعارض میان علم و دین منتشر شد، یکى از شخصیتها به نام دکتر جوت (1) معترف است که یک حریف ملحد در صورتى که خدا را تعریف کند،…

وجود خدا؟!

کتاب وجود خدا یکی از سه اثر بسیار مهم ریچارد سوئینبرن، فیلسوف معاصر دین است که در آن ادله وجود خدا به زبان جدید و علمی بررسی شده است. از آنجا که این فیلسوف قبل از فلسفه دین در فلسفه علم تحصیل نموده است و نیز با آخرین تئوری های مطرح در…