بایگانی برچسب

ورمونت آمریکا

کتابخانه‌ی مرزی

کتابخانه هاسکل، کتابخانه‌ای است که دقیقا روی مرز دو کشور آمریکا و کانادا قرار دارد و همین موضوع باعث شده تا این مجموعه ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد. اگر از در کتابخانه هاسکل که واقع در ورمونت آمریکا است، وارد ساختمان شوید و به سمت…