بایگانی برچسب

ویژگى هاى اجتماعى

مشاوره؛ الگویى برتر در آموزش دینى به نوجوانان

بدون تردید، یکى از مهم ترین رسالت هاى دانش آموختگان علوم و معارف الهى، آموزش آموزه هاى دینى به دیگران، به ویژه نوجوانان و جوانان، است، و این تکلیفى است که خداوند در مرحله نخست به عهده انبیا (علیهم السلام) گذارده ـ چه اینکه در قرآن کریم…