بایگانی برچسب

پایگاه اطلاعاتی اریک

آشنایی با ‌پایگاه اطلاعاتی اریک (ERIC)

"مرکز اطلاعاتی منابع تعلیم و تربیت "(ERIC) دسترسی نامحدود به بیش از 1.2 میلیون سند کتاب‌شناختی از مقالات نشریات و سایر مطالب مربوط به تعلیم و تربیت را فراهم می‌کند و هر دو هفته یکبار صدها سند جدید به آن اضافه می‌شود. در صورت دسترسی، لینک‌ها…

معرفی ژورنال‌های معتبر برای جستجوی موضوع برای مقاله‌نویسی

آشنایی با ‌پایگاه اطلاعاتی اریک(ERIC) "مرکز اطلاعاتی منابع تعلیم و تربیت "(ERIC) دسترسی نامحدود به بیش از 1.2 میلیون سند کتاب‌شناختی از مقالات نشریات و سایر مطالب مربوط به تعلیم و تربیت را فراهم می‌کند و هر دو هفته یکبار صدها سند جدید به…