بایگانی برچسب

پدیدارشناسی ملال

فلسفه ملال

این کتاب را بایستی 10 سال، شاید هم 15 سال پیش می‌خواندم و زودتر پی می‌بردم که لارس اسوندسن سوئدی به چیزی که من 19 سال با آن دست به یقه بوده‌ام، و وادارم به نوشتن خاطرات کرده، پرداخته است. لابد تصور دارید پس از این جمله دراز بگویم از خاطره…