بایگانی برچسب

پذیرش دعوت داوری

نکات مهم مورد توجه داوران

1- اطمینان کامل از انطباق مقاله ارسالی برای داوری با زمینه و تجارب تحقیقاتی ممکن است سردبیران با جزییات فعالیت های تحقیقاتی داور، آشنا نباشند و فقط ممکن است آشنایی کلی با حوزه تحقیقاتی داور داشته باشند. بنابراین، داوران باید دعوت داوری…