بایگانی برچسب

پذیرش مقاله

چطور شانس پذیرش/ چاپ مقاله خود در مجلات بین المللی(ISI) را افزایش دهیم؟

با رعایت نکاتی که در پی می‌آیند، از کوشش و خطا در این مسیر پرهیز نموده و قبل از ارسال مقاله به مجله، داوری اولیه را خود انجام دهید. 1- ابتدا مقاله خود را جهت پیش داوری برای یکی از خبرگان این فن ارسال نمایید تا از نظر متدلوژی و نگارش علمی…

دلایل عدم پذیرش آسان یک مقاله

آمارها نشان می‌دهد در ۷۰ درصد موارد، علت عدم پذیرش یک مقاله، نه به خاطر فقدان کیفیت علمی آن، بلکه به خاطر عدم رعایت برخی اصول نگارشی یا ویرایشی بوده و مواردی همچون: - نمونه‌گیری نامناسب - عدم ذکر صحیح ارقام آماری - فقدان بحث و…

نکات قابل توجه در خصوص پذیرش مقاله JCR

1. مجلات JCR به هیچ عنوان تضمینی نبوده و شرط پذیرش مقاله در مجله JCR منوط به کیفیت بالای مقاله می باشد. طبق قانون استانداردی که برای همه موسسات وجود دارد در صورت قبولی مقاله JCR برای مجله تا 70 درصد (سطح علمی متوسط به بالا)، موسسات نیز می…

دلایل عدم پذیرش یک مقاله

آمارها نشان می‌دهد در ۷۰ درصد موارد، علت عدم پذیرش یک مقاله، نه به خاطر فقدان کیفیت علمی آن، بلکه به خاطر عدم رعایت برخی اصول نگارشی یا ویرایشی بوده و مواردی همچون: 1 نمونه‌گیری نامناسب 2 عدم ذکر صحیح ارقام آماری 3 فقدان بحث و پرداختن…