بایگانی برچسب

پروژه

راهنمای نگارش گزارش اقدام پژوهی

اقدام پژوهی یک فعالیت علمی و پژوهشی است که توسط هر فردي که در حوزه اي به کار مشغول است ، ممکن است انجام پذیرد. مثلا یک معلم ، براي ارتقاي پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس خود،با ابتگار و تدبیر و با به کارگیري روش هاي مطلوب، دست به فعالیت…

ترلو چیست

شاید بتوان ترلو را یکی از بهترین ابزارهای ارتباط و هماهنگی افرادی دانست که قصد دارند در یک پروژه با هم همکاری کنند و از این طریق روند کارها را پیگیری نمایند. مراحل کار به صورتی است که یک شخص، تیم یا مجموعه توانایی دارد که تمام یا بخش قابل…