بایگانی برچسب

پریوش نریمانی

اختلال خودشیفتگی: پیامدها و راهبردها

تاب اختلال خودشیفتگی: پیامدها و راهبردها نوشته‌ی پریوش نریمانی، بطور اختصار به موضوع اختلال شخصیت خودشیفته و خودشیفتگی، پیامدها و راهبردهای مواجهه با آن و تاثیر آن بر فرزندان و افراد دیگر می‌پردازد. در روان‌شناسی، خودشیفتگی یا به انگلیسی…