بایگانی برچسب

پزشگی

چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی» نوشته دکتر محمد پزشگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سوی انتشارات بوستان کتاب در سال ۱۳۸۳منتشر شده است که در این مجال مروری بر آن خواهیم داشت. موضوع اثر…

پارادایم علم: چیستی علم سیاست

هدف از نوشته حاضر بیان پارادایمیک بودن چیستی علم سیاست است. به این ترتیب پرسش مقاله حاضر این است که ماهیت علم سیاست چیست؟ مدعای این مقاله آن است که توضیح سرشت علم سیاست بستگی به تعلق خاطر به یکی از سه پارادایم مسلط در علم سیاست دارد:…

محمد پزشگي

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1- شرح حال علمی: محمد پزشگی از سال 1395 دانشیار پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. او زاده تهران (ایران، 1346) بوده و درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در…