بایگانی برچسب

پژوهش هاي ارتباطي

فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي

فصلنامه «پژوهش‌های ارتباطی» با صاحب امتیازی سازمان صد‌او‌سیما و زیر نظر مرکز پژوهش‌و‌ سنجش افکار این سازمان، از سال ‌1372 با هدف انعکاس فعالیت‌های پژوهشی سازمان در حوزه ارتباطات و رسانه‌ها، بویژه رادیو و تلویزیون شروع به انتشار کرد. این…