بایگانی برچسب

پژوهش های فلسفی ـ کلامی

مجله پژوهش های فلسفی ـ کلامی

 مقالات پر بازدید  نقد و بررسی برهان اختفای الهی جان شلنبرگ، بر مبنای تناهی صفات فعلی و حکمت الهی  خودآگاهی و ارتباط آن با عقلانیت ؛ دفاعی از نظریهٔ شفافیت ریچارد موران  توحید ناب؛ تحلیل و تبیین مؤلفه‌ها و مقایسهٔ آن با دیدگاه‌های…