بایگانی برچسب

پیتر برگر

سایبان مقدس: عناصر نظریه جامعه‌شناختی دین

نويسنده: پیتر ال. برگر مترجم: ابوالفضل مرشدی این کتاب از دو بخش نظام‌مند و تاریخی تشکیل شده است. در بخش نظام‌مند بر اساس رویکرد دیالکتیکی به رویه دیگری از رابطه دین و انسان اشاره می‌شود و درباره «مازوخیسم» دینی مطالبی ارائه می‌گردد.…

ذهن بی‌خانمان

«ذهن بی‌خانمان» نوسازی و آگاهی پیتر برگر، بریجیت برگر، هانسفرید کلنر ترجمه‌ی محمد ساوجی ذهن بی‌خانمان بررسی سه تن از جامعه‌شناسان معاصر درباره‌ی تأثیر فرایند «نوگرایی» و نهادهای مدرن بر «آگاهی مدرن» به‌ویژه در جوامع «جهان سوم» است:…