بایگانی برچسب

پیشتازی مسلمانان

غرب شرقی

مقدمه حتی برای ما که شرقی هستیم نیز تا حدود زیادی جا افتاده است که غربی‌ها همواره در مسیر پیشرفت و توسعه بوده‌اند و برتری آنها در جهان در حال حاضر، حاصل نبوغ و استعدادهای آنها بوده است. در واقع تبیین‌های رایج از پیدایش و صعود تمدن غرب،…