بایگانی برچسب

پیشینه تحقیق

بی پیشینه‌ی تحقیق، با پیشینه‌ی تحقیق؛ مسئله است!

می‌توان بدون ذکر پیشینۀ تحقیق، کتاب، مقاله و پایان‌نامه نوشت؛ دو حالت دارد: یا نویسنده، واقعاً پیشینه را ندیده‌ و با قرائنی، برای منتقد و مخاطب تیزبین مشخص خواهد شد. در این صورت، نویسنده پیش وجدان خود آسوده‌ است؛ هرچند که این کوتاهی، به…

ساختار رساله دکتری

♻️فصل اول: مقدمه یا کلیات تحقیق در فصل نخست رساله دکتری باید به بیان مسئله پژوهش و ضرورت انجام دادن پروژه و اهداف آن بپردازید، چالش‌ها، کاستی‌ها و ابهامات فعلی در این موضوع را تشریح و پرسش‌های کلیدی و مهم تحقیق را مطرح کنید. بهتر است پس از…

نکات مهم در نگارش پیشینه تحقیق یا مرور متون در مقاله و پایان نامه

در بخش پیشینه تحقیق یا مرور متون کتاب‌ها، مقاله‌ها و سایر منابعی که با پژوهش یا حیطه‌ی علمی مشخصی ارتباط دارند بحث و بررسی می‌شوند. به این ترتیب، نوعی ارزیابی انتقادی از این آثار در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد. در پیشینه‌ی تحقیق، تمام منابعی…

انواع پیشینه تحقیق یا مرور متون (2 از 4)

3️⃣ مرور تاریخچه‌ای (Historical Review) در پیشینه‌ی تحقیق تاریخچه‌ای، بر پژوهش‌ها در یک دوره‌ی زمانی خاص تمرکز می‌شود. نقطه‌ی شروع معمولاً زمانی است که یک موضوع، مفهوم، تئوری، یا پدیده برای اولین بار در منابع علمی مطرح شده است. سپس،…

پروپوزال چیست و در تنظیم آن چه نکاتی باید رعایت شود

مقدمه طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( Proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا…

عبارات معمول در پیشینه تحقیق

🔠1. Previous studies have reported... مطالعات قبلی نشان داده اند که ... 🔠2. Recent evidence suggests that... شواهد اخیر نشان میدهد که ... 🔠3. Several attempts have been made to ... تلاش‌های زیادی در زمینه... شده است. 🔠4. Studies of X…

نحوه استخراج مقاله از پایان نامه

تدوین یک پایان نامه و استخراج مقاله از پایان نامه (استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد- استخراج مقاله از پایان نامه دکتری) یکی از اصلی ترین تجربه پژوهشی هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شمار می رود. چرا که با صرف وقت و دقت نظر بسیار به…