بایگانی برچسب

چارلز والد

بازی بزرگ چین و آمریکا در آفریقا (3)

آفریقا در عرصه نبرد با تروریسم یازده سپتامبر 2001 نقطه چرخشی در تاریخ نظام بین‌الملل کنونی شمرده می‌شود که نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت و چگونگی این نظام داشته است.هر چند تهدیدهای سازمانهای تروریستی پیش از این رویداد در نظر واشنگتن بوده…