بایگانی برچسب

چاقى

چاقى؛ بیمارى روزگار ما (2)

در قسمت پیش با ابعاد تازه‏اى از بیمارى چاقى آشنا شدیم. اکنون مى‌‏خواهیم به رژیم‏‌هاى درمانى مربوط به اضافه وزن و روش‏هاى صحیح کنترل وزن بپردازیم. چاقى باید مشابه انواع بیمارى‏هاى مزمن در نظر گرفته شود. درمان چاقى نیز نیاز به تغییر…

چاقى؛ بیمارى روزگار ما (1)

چاقى، به عنوان بیمارى حاصل تمدن و پیشرفت، نه تنها در کشور ما بلکه در سراسر جهان شایع است، به طورى که حدود 1/1 میلیارد نفر در دنیا دچار اضافه وزن هستند. این بیمارى از علل اصلى بروز سایر بیمارى‏ها مثل سرطان، بیمارى‏هاى قلبى - عروقى،…