بایگانی برچسب

چاقی

آلودگی می تواند عاملی برای چاقی باشد

تحقیقات نشان می‌دهد که یکی از عوامل چاقی مفرط، قبل از تولد صورت می‌گیرد؛ به این صورت که جنین در رحم مادر در معرض یک سری مواد شیمیایی قرار می‌گیرد و این مواد باعث چاقی می‌شود. مشکل چاقی در مقایسه با سی سال پیش، چهار برابر افزایش یافته و…

مشکل‌ کیلوهای اضافه

چاقی مشکلی جهانی است که از دهه 70 میلادی شناخته شد و پیامدها و عوارض بسیار زیادی در کودکی و بزرگسالی دارد. در واقع چاقی بیماری مزمنی شده است که سبب افزایش مرگ زودرس در جوامع می‌شود. تا سال ‌2015 تعداد ‌3‌/‌2 میلیارد نفر در کل جهان اضافه وزن…

چاقی، مشکل فقرا

این مقاله به بررسی کتاب کریستر که در مورد بیماری چاقی و علل بروز آن و همچنین راه کارهای مقابله با آن است، می‌پردازد. کریستر در کتاب خود بیماری چاقی را امری طبقاتی دانسته و مقصر اصلی آن را طبقه فقیر جامعه می‌داند که با پر خوری موجب به وجود…

وزن کم کردن راحت نیست

تحقیقات نشان می‌دهد بهترین راه برای رسیدن به وزن متعادل و ماندن در آن وزن، جایگزینی عادات بد با عادت‌های خوب است. به عبارت دیگر تغییر طرز تفکر در مورد غذا و فعالیت. کسانی که با موفقیت وزن کم می‌کنند، برنامه‌ای بلندمدت برای وزن متعادل در…

چاقی مفرط و مک دونالد

از نظرحجم تبلیغاتی در رادیو و تلویزیون انگلستان، کشوری که به طور خاص درگیر مسئله ی چاقی است، شرکت غذای فوری مک دونالد مقام سوم را اشغال می کند. مرغ کنتاکی در این کشور دارای مقام پنجم است. در فرانسه تبلیغات مک دونالد صفحات مهمترین برنامه های…