بایگانی برچسب

چکیده مقاله

روال نوشتن یک چکیده مقاله چگونه است؟

چکیده باید بعد از تمام شدن تحقیق انجام شود، متن و مقدمه مقاله را به منظور تهیه چکیده دوبار مطالعه کنید و نکات مهم را علامت گذاری کنید و کلید واژه ها را نیز لیست کنید. بدون مشاهده اصل کار، نکات مهم بدست آمده از محتوی را به شکل یک بند…

چکیده مقاله

چکیده ی یک مقاله، نسخه فشرده ی یک مقاله است که آن را با حداقل کلمات ممکن معرفی می کند. چکیده ها عمدتاً به دو صورت می باشند: 👈 تمام نما 👈 راهنما نوع معمول در مجلات، چکیده ی تمام نماست که کامل تر و دقیق تر است. چکیده با دیگر انواع…

چرا چکیده مقاله مهم ترین بخش مقاله است؟

برای نویسندگان حرفه ای، آماده کردن چکیده مقاله کار چندان سختی نیست. چکیده نویسی چندین قرن است که وجود دارد اما بعضی از نویسندگان نوشتن چکیده مقاله را مهم نمی دانند از این رو وقت زیادی برای آن نمی گذارند و وقتی چکیده مقاله یا مجله ی آن ها را…

روال نوشتن یک چکیده مقاله چگونه است؟

چکیده باید بعد از تمام شدن تحقیق انجام شود، متن و مقدمه مقاله را به منظور تهیه چکیده دوبار مطالعه کنید و نکات مهم را علامت‌گذاری کنید و کلید واژه ها را نیز لیست کنید. بدون مشاهده اصل کار، نکات مهم بدست آمده از محتوی را به شکل یک بند…

نحوه استخراج مقاله از پایان نامه

تدوین یک پایان نامه و استخراج مقاله از پایان نامه (استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد- استخراج مقاله از پایان نامه دکتری) یکی از اصلی ترین تجربه پژوهشی هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شمار می رود. چرا که با صرف وقت و دقت نظر بسیار به…