بایگانی برچسب

ژان کاویه

ژان کاویه

هر چند ژان کاویه (Jean Cavailles) و اثر اصلی او یعنی درباره‌ی منطق و نظریه‌ی علم که از این پس آن را درباره‌ی منطق می‌نامیم){1} ممکن است به خودی خود چشم‌انداز فکری فرانسه‌ی پس از جنگ جهانی دوم را به گونه‌یی قطعی دگرگون نکرده باشند، اما او و…