بایگانی برچسب

کالباس

تغذیه؛ چاقی و لاغری

چاقی؛ مشکلی رو به رشد در دهه گذشته شیوع چاقی 50 درصدافزایش یافته است. هم اکنون بیش از 60 درصد مردان وزنان ایرانی دچار اضافه وزن و چاقی می باشند وبیش از 30 درصد از مردم کشورمان چاقی واضح دارند. شیوع چاقی در میان کودکان و نوجوانان نیز رو به…