بایگانی برچسب

کتابخانه دیجیتال

فصلنامه کتابداری واطلاع رسانی

 مقالات پر بازدید  ارزیابی ظاهری و محتوایی کتاب‌های داستانی فارسی رده‌ سنی الف و ب با تأکید بر مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب  مطالعه وضعیت آینده اشاعه…

دانلود کتاب Digital Libraries and Crowdsourcing

Digital Libraries and Crowdsourcing Mathieu Andro English | ISBN: 178630161X | 2018 | 228 pages کتابی که توسط Mathieu Andro به رشته تحریر در آمده و  در 220 صفحه از انتشارات وایلی Wiley-ISTE  که در هفتم مارس 2018 منتشر شده است و به…

بررسی وضعیت خدمات کتابخانه های دیجیتال نابینایان و کم بینایان

نویسندگان: زینب صدیقی عیسی زارعی منبع: پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال هفتم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 13) مقدمه: کتابخانه های دیجیتال با هدف ارائه خدمات به تمامی مراجعان به وجود آمده اند. یک گروه از کاربران…