بایگانی برچسب

کتابخانه های دیجیتال

دانلود کتاب Digital Libraries and Crowdsourcing

Digital Libraries and Crowdsourcing Mathieu Andro English | ISBN: 178630161X | 2018 | 228 pages کتابی که توسط Mathieu Andro به رشته تحریر در آمده و  در 220 صفحه از انتشارات وایلی Wiley-ISTE  که در هفتم مارس 2018 منتشر شده است و به…

بررسی وضعیت خدمات کتابخانه های دیجیتال نابینایان و کم بینایان

نویسندگان: زینب صدیقی عیسی زارعی منبع: پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال هفتم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 13) مقدمه: کتابخانه های دیجیتال با هدف ارائه خدمات به تمامی مراجعان به وجود آمده اند. یک گروه از کاربران…