بایگانی برچسب

کتابداری و اطلاع رسانی

دانلود کتاب Computer Network Security and Cyber Ethics

کتاب امنیت شبکه کامپیوتری و اخلاق سایبری ویرایش چهارم کتابی در حوزه شبکه های کامپیوتری و اخلاق سایبری که وندالیسم سایبری و جرایم سایبری را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد. این کتاب در 240 صفحه توسط انتشارات مکفارلند در 13 مارس 20114 به…

پرسشنامه عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان استفاده جوانان و مهمترین عوامل بازدارنده در استفاده آنان از کتابخانه‌‌های عمومی شهر مشهد است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد.…

فصلنامه کتابداری واطلاع رسانی

 مقالات پر بازدید  ارزیابی ظاهری و محتوایی کتاب‌های داستانی فارسی رده‌ سنی الف و ب با تأکید بر مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب  مطالعه وضعیت آینده اشاعه…

دانلود کتاب Digital Libraries and Crowdsourcing

Digital Libraries and Crowdsourcing Mathieu Andro English | ISBN: 178630161X | 2018 | 228 pages کتابی که توسط Mathieu Andro به رشته تحریر در آمده و  در 220 صفحه از انتشارات وایلی Wiley-ISTE  که در هفتم مارس 2018 منتشر شده است و به…

معرفی و دانلود کتاب Informatics in Schools

Informatics in Schools. Sustainable Informatics Education for Pupils of all Ages: 6th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2013, Oldenburg, Germany, February 26–March 2, 2013.…

معرفی کتاب Scientometrics

این کتاب قصد دارد برای خوانندگان ارائه خلاصه ای جامع از وضعیت کنونی هنر در علم سنجی که بر روی ارزیابی سیستماتیک، مستمر و جامع از ظهور تکنولوژی تمرکز دارد، تهیه نماید. "Scientometrics" ed. by Mari Jibu Japan Science and Technology Agency…

معرفی کتاب Computer and Information Sciences

Computer and Information Sciences: Proceedings of the 25th International Symposium on Computer and Information Sciences by Erol Gelenbe English | 2010 | 426 Pages | ISBN : 9048197937 Computer and Information Sciences is a unique…