بایگانی برچسب

کتابهای لاتین همیار

Deep Inequality: Understanding the New Normal and How to Challenge It

Earl Wysong ,‎ Robert Perrucci "Deep Inequality: Understanding the New Normal and How to Challenge It"  English | ISBN: 1442266457 | 2018 | 224 pages کتاب نابرابری عمیق همانطور که از نامش پیداست به بحث در زمینه عدالت می‌پردازد و بر اساس…