بایگانی برچسب

کتاب‌های صوتی کتابخانه ملی ایران

فراخوان جشنواره «کتاب‌های صوتی»

پنجمین جشنواره «تولید کتاب‌های صوتی» برای  برای کودکان، نوجوانان و نابینایان فراخوان داد. به گزارش ایسنا، در فراخوان این جشنواره آمده است: برای رنگی کردن جهان کودکان به ویژه «کودکان و نوجوانان نابینا» و افزایش کتاب‌های صوتی کتابخانه ملی…