بایگانی برچسب

کتاب آمریکا

باز شدن درهای جایزه ملی کتاب آمریکا به روی خارجی‌ها

نویسندگان غیرآمریکایی نیز از این پس واجد شرایط رقابت در جایزه ملی کتاب آمریکا می‌شوند. به گزارش ایسنا به نقل از پابلیشرز ویکلی، این جایزه ادبی که بیش از ۸۰ سال از قدمت آن می‌گذرد و سال‌هاست در انحصار نویسندگان آمریکایی است درصدد است در دوره…