بایگانی برچسب

کرامت محور

اخلاق اجتماعی کرامت محور

یکی از ویژگی‌های جامعه دین مدار، اخلاق اجتماعی «کرامت محور» است. به گونه‌ای که می‌توان حفظ کرامت دیگران را اساسی‌ترین رکن در اخلاقی اجتماعی مؤمن دانست. از نظر قرآن، کرامت فرزندان آدم(ع)، موهبتی الهی است، که همزاد و همراه با خلقت جسمانی…