بایگانی برچسب

کشمکش انتخاباتی

واکنش شدید مسلمانان دانمارک پس از تبدیل شدن مهاجرت به یک کشمکش انتخاباتی

پس از آنکه اغلب جناح‌های سیاسی دانمارک به سیاست‌های ضد مهاجرت روی آوردند، جمعیت رو به رشد مسلمانان دانمارک عنوان کرده‌اند که با محرومیت‌ و بدرفتاری مواجه شده‌اند. تعداد مهاجرانی که از غیر کشورهای غربی با تبعیض نژادی مواجه شده‌اند از 43% در…