بایگانی برچسب

کشیش متودیست

درنگی در آثار و آرای جیمز گوردون ملتون (1)

گوردون ملتون رئیس مؤسسه‌ی مطالعه‌ی دین در آمریکاست. او تا کنون مقالات و کتابهای فراوانی در زمینه‌ی جنبشهای نوپدید دینی (MRMs) به رشته تحریر درآورده است. او دکترای خود را در رشته‌ی دین از دانشگاه نورث وسترن آمریکا گرفته است و یکی از روحانیون…