بایگانی برچسب

کنفرانس مدیریت

کنفرانس بین المللی آکادمی آسیایی مدیریت

کنفرانس بین المللی آکادمی آسیایی مدیریت (مدیریت، نوآوری و کارآفرینی یک چالش جهانی) 📍برگزاركننده دانشگاه Usm مالزي و با حضور اساتيد خارجي آن دانشگاه ✍️ برگزاري كارگاه هاي علمي به روز و متنوع مطابق جديدترين يافته هاي علمي (ظرفيت محدود) 🔹…