بایگانی برچسب

کیرکگارد

درس‌گفتار تأملی بر فلسفه‌های اگزیستانس و پدیدارشناسی 1؛ سورن کی‌ِیرکگارد

فایل صوتی زیرمربوط به آقای سید جواد صامع می باشد: سورن کی‌یرکگارد (به دانمارکی: Søren Kierkegaard) ‏(۱۸۱۳–۱۸۵۵)، که به کی‌یرکگور نیز معروف است، فیلسوف مسیحی دانمارکی، کسی که با وجود، انتخاب، و تعهد یا سرسپردگی فرد سروکار داشت و اساساً…