بایگانی برچسب

کیفیت زندگی

اثرات تبدیل روستا به شهر بر کیفیت زندگی: وضعیت اقتصادی- اجتماعی مطلوبیت سکونتگاهی

اثرات تبدیل روستا به شهر بر کیفیت زندگی: وضعیت اقتصادی- اجتماعی مطلوبیت سکونتگاهی (مطالعه موردی: شهر زیارت در شهرستان شیروان)  دنیا گزل‌کوهی، صمد ایزانلو چكيده بيشتر كشورهاي در حال توسعه، برای بهبود كيفيت زندگي، کاهش نابرابري،…

کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی

زمان برگزاری : 5 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 5 اردیبهشت 1398 برگزار کننده : جامعه المصطفی العالمیه جمع آوری آخرین دستاوردها و پژوهش های مرتبط با دین ، معنویت و کیفیت زندگی از زوایای مختلف و استفاده از اساتید صاحب نظر داخلی و خارجی به جهت…