بایگانی برچسب

گاز طبیعی

قابلیت‌های گاز طبیعی در جهان

تحولات ساختاری- تکنولوژیک در اقتصاد جهانی و در بخش انرژی از جمله ضرورت تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، امنیت عرضه، رشد فزاینده مصرف انرژی در افق های بلند مدت و در کشورهای نوخاسته صنعتی ودرحال توسعه، نگرانی نسبت به آلودگی های محیط زیست،…

گاز طبیعی: پلی به سوی انرژی‌های پاک

استفاده از انرژی های پاک یکی از موضوع های کانونی مورد بحث کشورهای جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی کپنهاگ بود، اما آنچه توجه به چنین انرژی هایی را به ویژه در سال های اخیر دو چندان ساخته، رشد پرشتاب آلودگی هوا و گرمایش جهانی است. پیشنهاد…