بایگانی برچسب

گفتمان

The Routledge Handbook of Discourse Processes, Second Edition

  The Routledge Handbook of Discourse Processes, Second Edition Michael F. Schober , ‎ David N. Rapp 2017 | ISBN-10: 1138920096 | 420 pages این کتاب به بحث و بررسی در خصوص فرایند گفتمانی می پردازد و قصد آن  دارد تا شرایطب را…

گفتمان، هویت، و مشروعیت: خود و دیگری در بازنمایی‌های برنامۀ هسته‌ای ایران

کتاب حاضر، نگاهی انتقادی به شیوه های فراخوانی و انعکاس گفتمان های خودی (ملی) و دیگری در گزارش های مطبوعاتی مرتبط با یکی از مهمترین مناقشات سیاسی بین المللی است. مطالعه موردی انجام شده در این کتاب، برنامه هسته ای ایران است و نویسنده در این…

جامعه شناسی جنسیت

جامعه شناسی جنسیت استفانی گرت کتایون بقایی نشر نی نباید سکسوالیته را داده‌ای طبیعی تصور کرد که قدرت تلاش می‌کند آن را مطیع و سرکوب کند، یا حوزه‌ای مبهم که دانش تلاش می‌کند به‌تدریج آن را کشف کند. سکسوالیته نامی است که می‌توان به…

فوكو و فيمينيسم

Source: American Journal of Political Science, Vol. 34, No. 2 (May, 1990), pp. 421-440 فوكو و فيمينيسم شاني فيلان چكيده رويكرد فوكو بسياري از چارچوب ها و مفاهيم ليبرال و تفكر سياسي را به چالش مي كشد . با استناد به پيوند قدرت با علم…

معنویت‌گرايی جدید؛ مؤلفه‌های مفهومی، لوازم اعتقادی و نشانه‌های گفتمانی

این اثر بیست‌ و یکمین عنوان از آثار مکتوب پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت و چهارمین کتاب از آثار گروه معنویتِ این پژوهشکده است که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر کرده است. این پروژه که از سال 1392 آغاز شده بود، با نظارت آقای دکتر بهزاد حمیدیه…