بایگانی برچسب

گلوبال مارکتز

نفت و بحران

با افزایش امنیت عرضه نفت از سوی کشورهای تولید کننده، اکنون بزرگترین خطری که ثبات قیمت ها در بازار نفت را تهدید می کند، بروز بحران در تقاضاست. به گزارش هفته نامه گلوبال مارکتز، 20 سال پیش، حمله عراق به کویت و توقف صادرات روزانه 4 میلیون…