بایگانی برچسب

گورگیاس

عقلانیت در فلسفه اسلامى

امروزه بحث عقلانیت را فقط با توجه به پیشینه هجوم جریان پست مدرنیست و ساخت شکن افراطى به (پناهگاه عقل), تعبیرى که اخیراً نویسنده اى مطرح کرده است, مى توان به پیش بُرد. گرچه نزاع هاى پست مدرنیست رایج بر ضدِّ مدرنیسمى که دکارت و کانت عرضه کرده…

افلاطون و عشق به امر جاويد

ا‌فلاطون در سال ۴۲۷ پیش از میلاد در آتن زاده شد و در سال ۳۴۷ در همانجا چشم از جهان فروبست. وی از خانواده­ای ممتاز و اشرافی بود. در آغاز به هنر شعر روی آورد. در نوجوانی از کلاس­های درس همواره پر از شاگرد سوفیست­هایی چون گورگیاس و پروتاگوراس…