بایگانی برچسب

یادگیری انگلیسی

آموزش لغات از طریق اخبار – بازی کودکان در خیابان

مزیت یادگیری انگلیسی از طریق اخبار این است که متون برنامه های اخبار بسیار واضح نوشته می شوند به گونه ایی که برای یادگیری انگلیسی بسیار مناسب اند. آنچنان که از نام اخبار پیدا است محتویات آن جدید و مرتبط به امور روزمره است. یادگیری انگلیسی…