بایگانی برچسب

یاریگر جنگ روانی

شایعه؛ یاریگر جنگ روانی

یکی از مهمترین تاکتیک‌های جنگ روانی دشمنان، ایجاد و پخش شایعه علیه جامعه هدف است. این نوشتار را که پیرامون چند و چون این حربه و انواع و اقسام آن است تقدیم حضورتان می‌کنیم. شایعه یک داستان یا خبری است که اصولا از واقعیت به دور است. این…