بایگانی برچسب

Benjamin Bruce

معرفی کتاب Governing Islam Abroad: Turkish and Moroccan Muslims in Western Europe

نویسنده در این کتاب با یک چشم‌انداز تطبیقی به بررسی فعالیت‌های دینی برون مرزی دو دولت ترکیه و مراکش با بیشترین جمعیت مهاجر در اروپا می‌پردازد. تحقیقات نشان می‌دهد که این دو دولت از دین به عنوان ابزاری در جهت ارتقای همبستگی میان اتباع و…