بایگانی برچسب

ISI

ISI یک بار دیگر تغییر مالکیت داد

به گزارش لیزنا، موسسه اطلاعات علمی ISI در سال ۱۹۶۰  میلادی توسط اوژن گارفیلد، برای انتشار  نمایه های استنادی SCI، SSCI و با کمی تاخیر AHSI تاسیس شد. این شرکت تا سال ۱۹۹۲ مجموعه های استنادی و مجموعه Current Content  را زیر نام ISI بصورت چاپی…

مقاله علمی-پژوهشی مهمتر است یا ISI ؟

اعتبار و اهمیت مقالات ما در داخل و خارج کشور متفاوت است. در داخل کشور، در سال های اخیر، مجلات علمی-پژوهشی تقریبا هم سطح مجلات ISI ارزیابی می شوند. البته محافل علمی تخصصی هنوز بین مجلات خوب ISI و مجلات علمی-پژوهشی تفاوت قائل هستند. ولی به…