بایگانی برچسب

Mari Jibu

معرفی کتاب Scientometrics

این کتاب قصد دارد برای خوانندگان ارائه خلاصه ای جامع از وضعیت کنونی هنر در علم سنجی که بر روی ارزیابی سیستماتیک، مستمر و جامع از ظهور تکنولوژی تمرکز دارد، تهیه نماید. "Scientometrics" ed. by Mari Jibu Japan Science and Technology Agency…