بایگانی برچسب

Scopus

اسکوپوس و ساینس دایرکت چه تفاوتی دارند؟

ساینس دایرکت (ScienceDirect) و اسکوپس (Scopus) هر دو پایگاه‌های داده‌ای علمی با دسترسی اشتراکی هستند که صاحب آنها انتشارات الزویر (Elsevier) است. ساینس دایرکت (Science Direct): ساینس دایرکت یک سایت انتشار است. جایی است که ژورنال‌ها…

چگونه Scopus راهکارهای پژوهشی را برای متخصصین سراسر دنیا بهبود می بخشد

به روز ماندن و جلوگیری از انبار شدن زیاد اطلاعات امکان‌پذیر است. ما به شما می گوییم که چگونه. به نظر می‌رسد که پژوهشگر شدن، هر روز، سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. مخصوصا به واسطه‌ی رشد فزاینده‌ی مطالعات در حال چاپ. شما همواره تحت فشار به روز…

یک روش انتخاب مجله ISI برای چاپ مقاله

۱- مقاله خود را در فرمت استاندارد یک مجله پژوهشی آماده نمایید. ۲- به سایت سایمگو مراجعه کنید (نکته مهم این است که سایت سایمگو لیست مجلات اسکوپوس (Scopus) را نشان می‌دهد اما به دلیل همپوشانی بالا میان لیست مجلات ISI و اسکوپوس شما…

تاثیر طول عنوان مقاله

آدریان لچفورد و همکاران با ارزیابی 140 هزار مقاله پرارجاع منتشر شده در سالهای 2007 تا 2013 متعلق به نمایه Scopus، طول عنوان مقالات را با تعداد دفعات ارجاع به آن مقایسه نمودند. نتیجه جالب توجه بود! مطابق گزارش این پژوهش تحت عنوان "مزایای…