بایگانی برچسب

Susan E. Higgins

کسب جایزه توسط از “انجمن علوم کتابداری و اطلاع رسانی آسیا و اقیانوسیه” (LISSASPAC)

 دکتر محمد حسن زاده، عضو محترم هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس و همکاران ایشان، موفق به کسب Award 2017  از"انجمن علوم کتابداری و اطلاع رسانی آسیا و اقیانوسیه" (LISSASPAC) شده‌اند. این Award با عنوان "Article of…