بایگانی برچسب

The Iran Wars

معرفی کتاب The Iran Wars: Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the Middle…

این کتاب نوشته جی سالومون است. خبرنگار ارشد وال استریت ژورنال که با یکی از اعضای قاچاق سلاح به نام فرهاد عظیما در ارتباط بود. وی از افرادی است که در مذاکرات ایران اطلاعات دست اولی را در وال استریت منتشر می کرد The Iran Wars: Spy Games,…