بایگانی برچسب

WSIS

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی نامزد دریافت جایزه اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی WSIS2019 شد

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی؛ نامزد دریافت جایزه در بخش دسترسی به اطلاعات و دانش اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی WSIS2019 شد. اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (World Summit on the…